Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Stworzenie stabilnej finansowo, dynamicznie rozwijającej się firmy na obszarze LSR "Leśna Kraina Górnego Śląska" konkurencyjnej w skali lokalnej i regionalnej dzięki wyróżnikom takim jak kreatywność, oryginalność podejścia do klienta oraz jakość usług (…)" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • mgr inż. Maciej Onopiuk
 • ul. Dworcowa 24,
  44-145 Pilchowice
 • NIP: 6312592321
  REGON: 523351170

Kim jesteśmy?

Firma geodezyjna Gliwice, Katowice.

mgr inż. Maciej Onopiuk

Biuro:

ul. Dworcowa 24,

44-145 Pilchowice

NIP: 6312592321

REGON: 523351170

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi geodezyjne na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Pracujemy w miastach Gliwice, Katowice, Opole, Bytom, Zabrze oraz w okolicznych miejscowościach. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, terminowość, profesjonalizm i pełne zaangażowanie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie potwierdzone referencjami naszych klientów. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami jak i z osobami indywidualnymi.

Dlaczego my?

Profesjonalna obsługa inwestycji.

Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem. Działamy od ponad 10 lat, wykonaliśmy tysiące pomiarów. Wyspecjalizowaliśmy się w pomiarach geodezyjnych dla potrzeb przemysłu, inżynierii i architektury. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Geodezja Gliwice - czym się zajmujemy?

Pełna oferta usług geodezyjnych.

 • Godezyjna obsługa inwestycji.

  Dokładne wytyczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych do prawidłowej budowy danego obiektu wraz ze sporządzaniem niezbędnych szkiców oraz dokumentacji odbiorowych na każdym etapie budowy.

 • Przygotowanie map do celów projektowych.

  Przygotowywanie podkładów mapowych dla inwestorów, którzy starają się o pozwolenie na budowę danego obiektu. Przygotowujemy mapy w zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej.

 • Tyczenie budynków, budowli i innych obiektów.

  Dokładne wytyczanie w terenie budynków, budowli i innych obiektów na podstawie projektów oraz odpowiednie sporządzanie dokumentacji z wytyczenia. Tyczenie osi konstrukcyjnych wykonujemy sprzętem o najwyższej precyzji pomiarowej.

 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.

  Dokładne wytyczanie w terenie sieci uzbrojenia terenu na podstawie projektów oraz odpowiednie sporządzanie dokumentacji z wytyczenia.

 • Inwentaryzacje powykonawcze.

  Wykonywanie pomiarów terenowych oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczych w postaci map i szkiców, w celu odbioru przez inwestorów bądź kierowników budowy w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w innych instytucjach branżowych.

 • Pomiary osiadań i przemieszczeń terenu.

  Specjalistyczne pomiary kontrolne w celu sprawdzenia ruchomości obiektów bądź przemieszczeń terenowych. Szczególnie istotne na terenie Górnego Śląska z uwagi na szkody górnicze.

 • Wznowienia znaków granicznych.

  Prace geodezyjne polegające na odnalezieniu istniejących znaków granicznych a w przypadku ich braku, odpowiednie odnowienie ich lokalizacji na podstawie dokumentów archiwalnych pozyskanych z miejscowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej.

 • Geodezyjne podziały działek i nieruchomości.

  Wykonujemy prace geodezyjne polegające na wyodrębnieniu z nieruchomości pierwotnej jej dwu lub więcej części w postaci działek gruntu zawierających się w granicach nieruchomości sprzed podziału.

Cennik usług geodezyjnych.

Skontaktuj się z nami.

Ze względu na zróżnicowanie powierzchni, ukształtowania terenu oraz stopnia trudności pomiaru ceny usług geodezyjnych ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne, firmy oraz instytucje w celu uzyskania informacji o przedziałach cenowych przy wykonywaniu poszczególnych map i pomiarów.